قیمت مناسب

دایان با استراتژی قیمت‌گذاری بر اساس تعداد پرسنل، کمک می‌کند تا نگران هزینه‌های خود نباشید.