قابلیت‌های اپلیکیشن دایان (ویژه پرسنل)

  • مشاهده گزارش ساعات ورود و خروج
  • مشاهده گزارش تاخیرها، اضافه‌کاری‌ها، مرخصی‌ها، غیبت‌ها
  • امکان ثبت درخواست مرخصی ساعتی و روزانه
  • امکان عکسبرداری از چهره به هنگام ثبت تردد