تعرفه‌ها

*هر ۱۰۰ تردد اضافه در تمامی پلن‌ها = ۱۰۰۰ تومان

*هر موقعیت مکانی اضافه (کسب وکارهای بسیار کوچک و کوچک) = ماهانه ۳۰۰۰ تومان

*هر موقعیت مکانی اضافه (کسب وکارهای متوسط، بزرگ، سازمانی و ویژه) = ماهانه ۵۰۰۰ تومان